Lagom till att det är dags att söka till högskolan har Arbetsförmedlingen gjort en prognos som visar inom vilka yrken man säkrast kan få jobb efter avklarad högskoleutbildning.

Dessa är de yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 och 10 år:
– Förskollärare och fritidspedagoger
– Gymnasielärare
– Ingenjörsyrken
– IT-yrken
– Läkare
– Lärare i grundskolan
– Sjuksköterskor
– Socialsekreterare
– Specialpedagoger
– Tandläkare

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats