Det finns idag ett stort behov att hitta bättre vägar för lågutbildade personer att få yrkes­utbildning som gör att de kan komma in på den svenska arbetsmarknaden. Nu prövas modellen Regionalt yrkesvux, som är tänkt att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Genom Europeiska Socialfonden kan Svenska ESF-rådet bidra till att den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå bättre kan möta arbetsmarknadens behov. Därför avsätter Svenska ESF-rådet 5 miljoner kronor för insatser som ska utgå från utbildningsdepartementets uppdrag att utreda och föreslå utformning av ett regionalt yrkesvux.

Läs mer på svenska ESF-rådets webbplats