Skolverket har gjort en uppföljning av gymnasiesärskolans sedan den reformerades och har då kommit fram till att det är svårt för skolorna att hitta APL-platser för eleverna.

– En bra apl kan bli en biljett in i arbetslivet för gymnasiesärskolans elever. Därför måste arbetsgivare, inte minst de offentliga, fundera på hur de kan ta emot fler elever. Dessutom visar vår uppföljning att skolorna behöver ännu mer stöd från kommunerna eller den enskilda huvudmannen när det gäller samverkan med arbetslivet, säger Anna Mannikoff, undervisningsråd på Skolverket.

Läs mer på Skolverkets webbplats

Ladda ner rapporten som pdf här: ”Gymnasiesärskolan – Uppföljning och analys av 2013 års reform”