Tusentals studerande på komvux avbryter helt eller delvis studierna varje år. Män i de yngre åldrarna är den grupp som oftast avbryter sina studier.

Vanligaste orsakerna till avbrotten är bristande motivation eller ett arbete konkurrerar med studierna, visar en ny rapport från CSN.

Läs mer på CSN:s webbplats