Skolinspektionen har fått 300 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2017/18.  Det är en ökning med 10 procent jämfört med förra året. Ökningen beror på att fler vill starta ny skola än förra året. Ansökningar om att utöka befintliga skolor har minskat något. Det visar Skolinspektionens slutliga statistik över årets ansökningar.

Läs mer på Skolinspektionens webbplats

Statistik över friskoleansökningar inför läsåret 2017/18 (Excel-fil)