Arbetsförmedlingen föreslår en ny form av subventionerad sysselsättningsinsats inom statlig sektor, organisationer och föreningar. Målgruppen är långtidsarbetslösa som helt saknar gymnasieutbildning och som inte kan eller vill studera vidare på gymnasienivå. Insatsen ska även bidra till avvecklingen av sysselsättningsfasen.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats