För att underlätta för nyanlända att få jobb vill Svenskt Näringsliv att det införs en modern lärlingsanställning. ”Regeringen bör snabbt gå vidare med ett förslag i den riktning vi föreslår. Vi kan inte förpassa hundratusentals människor till utanförskap”, säger Carola Lemne, vd.

Läs hela artikeln på Svenskt Näringslivs webbplats