Från och med den 18 januari 2016 är det möjligt för yrkesutövare inom fem yrken att ansöka om det europeiska yrkeskortet.

Det europeiska yrkeskortet (European Professional Card, EPC) är ett elektroniskt bevis som ska göra både tillfälligt och permanent arbete på EU:s inre marknad ännu enklare.

De fem yrken är:

•  Sjuksköterska

•  Apotekare

•  Fysioterapeut

•  Fastighetsmäklare

•  Bergsguide

Läs mer på UHR:s webbplats