Skolverket har sammanställt en rapport utifrån 13 ungdomars upplevelser av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion och hur den har underlättat deras väg ut i arbetslivet. Rapporten vänder sig till rektorer, lärare och andra verksamma inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion.

Läs mer om rapporten på Skolverkets webbplats

Läs rapporten som pdf – ”Elevröster om yrkesintroduktion som en väg till ett arbete”