Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen lanserar nu en webbplats om elevernas rättigheter i skolan.

– Rättigheterna finns inskrivna i skollagen, men man kanske inte tänker på dem som just rättigheter när man är barn. Många har nog råkat ut för saker i skolan, som man i efterhand inte tycker var rätt, men som man ändå inte kände att man kunde påverka just då, säger kommunikationschef Anna Maria Böök.

Läs mer på Skolinspektionens webbplats

Här kommer du till den nya webbplatsen om elevens rätt i skolan

Se även facebook-sidan Din rätt i skolan