Skolverket har analyserat Migrationsverkets statistik över nyanlända som kommit till Sverige under 2015. Totalt 40 000 nyanlända i åldern 13-18 år kom till Sverige förra året. Barnen i åldern 1-12 år är färre, knappt 31 000.

Läs mer på Skolverkets webbplats