Rabatt i december

Aktuella nyheter om vägledning

Inflödet till högskolan under coronapandemin

2022-01-14|0 Comments

Under coronapandemin har intresset för högskolestudier ökat och antalet sökanden som inte tidigare har läst inom högskolan är nu högre än någonsin tidigare. Sökantalet har ökat mest bland 19-åringar och de över 30. Lärosätena har också antagit fler utan tidigare högskoleerfarenhet och antalet nybörjare har ökat, även om dessa ökningar inte fullt ut motsvarar det ökade intresset.

Läs hela artikeln på uka.se

Läs rapporten som pdf: Inflödet till högskolan under coronapandemin

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

2022-01-11|0 Comments

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta, och särskilt gå in och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av covid-19-pandemin. Därför vill regeringen återigen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2022. Förslaget kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort.

Lär mer om slopat fribelopp på regeringen.se

Yrkeshögskolan har klarat pandemin bättre än väntat

2021-12-27|0 Comments

Ett av de viktigaste måtten för yrkeshögskolan är andelen i jobb året efter examen. Under perioden 2017-2019 nåddes en ny högstanivå med 93 procent i jobb. Under pandemins första år sjönk andelen i jobb till 87 procent. Samma siffra i år, avseende examinerade 2020, är 89 procent. Förändringen är dock inte en statistiskt säkerställd ökning, men ger en signal om att nedgången har avstannat.

– Trots att ekonomin drabbats hårt av pandemin har det varit relativt lätt för de som examinerats från yrkeshögskolan att hitta jobb. Detta visar mer än något annat att yrkeshögskolan bistår arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens, säger generaldirektör Thomas Persson.

Läs hela artikeln på myh.se

2021-12-20|0 Comments

Kontorshunden Alfonz på Tremedia

I år har inte varit något vanligt år… Vi på Tremedia önskar er alla en fin julhelg och ett gott nytt år även om den i år får firas i mindre skala än vad vi är vana vid.

Vi vill också passa på att tacka för all hjälp, respons och uppskattning som vi fått under året som gått.

I år väljer skänker Tremedia en extra stor julgåva till Bris. När samhället stänger ner är det extra viktigt att barn fortfarande kan få hjälp. Många barn i Sverige lever under svåra förhållanden – med missbruk, våld och ensamhet. Detta blir extra påtagligt nu när många sitter i isolering i hemmet. Tillsammans vill vi hjälpa till att ge fler barn möjlighet att berätta och ta steget mot en bättre och tryggare tillvaro.

Öppet i juletid
Tremedias kontor kommer att hålla stängt från den 23 december till den 10 januari. Har du brådskande ärende så skicka ett mejl till lennart@tremedia.se eller tala in ett meddelande på vår telefonsvarare så hör vi av oss så fort vi kan.

Ta hand om varandra och era nära och kära och kom ihåg att hålla avstånd!

Väl mött 2022!

Anna , Lennart  och kontorshunden Alfonz på Tremedia

Minskad konkurrens om vårens högskoleplatser

2021-12-20|0 Comments

Studenter i ett högskolebibliotek

Totalt 269 200 personer har sökt en eller flera utbildningar vid första urvalet vårterminen 2022, en minskning med sju procent jämfört med vårterminen 2021. Antalet behöriga sökande minskar med sex procent, från 261 800 i våras till 246 100 vårterminen 2022. Det blir även färre antagna i vår, 198 500 jämfört med 206 400 vårterminen 2021 – en minskning med fyra procent.

Mer om sökande till högskolan 2022 på uhr.se

Körkortslån för arbetslösa eller för unga med gymnasieexamen

2021-12-17|0 Comments

Körkortslån kan du söka för att kunna ta B-körkort och öka chanserna att få ett jobb. Lånet är till för dig som är arbetslös och uppfyller vissa villkor. Även du som är 19-20 år och har en gymnasieexamen kan söka lånet. Här hittar du information om belopp, villkor och hur du ansöker om lånet.

Läs mer om villkoren för körkortslån på csn.se

Skolors arbete med betygssättning ska granskas

2021-12-17|0 Comments

Det finns brister i både grund- och gymnasieskolan när det gäller likvärdigheten i betygssättning. Det är ett allvarligt problem eftersom betygen kan avgöra om man kommer in på en utbildning eller inte. Regeringen ger därför Skolinspektionen i uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Mer om granskningsuppdraget finns på regeringen.se

Pandemins konsekvenser för skolan bekräftas i ny rapport

2021-12-17|0 Comments

Tillgången till utbildning och elevers deltagande har i stort varit god under pandemin. Samtidigt finns en risk för kunskapstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Lärarnas förutsättningar för att sätta betyg har delvis påverkats men betygen är oförändrade överlag. Skolverkets nya rapport om pandemins påverkan på skolan bekräftar den bild som framkommit i tidigare uppföljningar.

Läs mer om pandemins konsekvenser på skolverket.se

Här hittar du lättast jobb 2022

2021-12-16|0 Comments

Kvinnlig byggarbetareArbetsmarknaden har återhämtat sig och många branscher räknar med att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka under 2022. För att klara av det behöver de också fler som kan jobba hos dem. I Arbetsförmedlingens undersökning säger arbetsgivare inom till exempel sjukvård, industrin och bygg att de behöver anställa många fler.

Läs hela artikeln på arbetsformedlingen.se

Fler sökande från folkhögskola kommer in på högskoleutbildningar

2021-12-16|0 Comments

Under hösten 2021 ansökte fler personer med grundläggande behörighet från folkhögskola till landets universitet och högskolor. Dessutom blev ett större antal personer antagna till en utbildning än föregående år. Detta visar statistik från UHR, Universitets- och högskolerådet.

Mer statistik finns på sverigesfolkhogskolor.se

Fribeloppet återinförs – okänt för var fjärde student

2021-12-14|0 Comments

I januari återinförs fribeloppet som tillfälligt slopades under pandemin. Men var fjärde student vet inte vad fribeloppet är, visar en ny undersökning som CSN har gjort. Det riskerar att bli en dyrköpt läxa för de studenter som under nästa år har studiemedel och samtidigt har inkomster som överstiger fribeloppet.

Läs mer om fribeloppet på csn.se

Tremedias julgåva går till Bris

2021-12-08|0 Comments

Vår julgåva går till Bris

I år väljer vi på Tremedia att skänka vår julgåva till Bris. När samhället stänger ner är det extra viktigt att barn fortfarande kan få hjälp. Många barn i Sverige lever under svåra förhållanden – med missbruk, våld och ensamhet. Detta blir extra påtagligt nu när många sitter i isolering i hemmet.

Tillsammans vill vi hjälpa till att ge fler barn möjlighet att berätta och ta steget mot en bättre och tryggare tillvaro!

Ta hand om dig och dina nära och kära i jul men kom ihåg att hålla avstånd.

Digitala kramar från oss på Tremedia!

Allt fler svenska nybörjare i högskolan

2021-12-08|0 Comments

Antalet svenska nybörjare i högskolan fortsätter att öka under läsåret 2020/21. Den stora ökningen av antalet högskolenybörjare finns bland de yngre nybörjarna och Civilingenjörsprogrammet är det yrkesexamensprogram som har haft den största ökningen av antalet nybörjare.

Mer om nybörjare i högskolan finns på uka.se

Ladda ner rapporten som pdf – Nybörjare i högskolan 2020/21

Skillnader mellan pojkar och flickors möjligheter till framtida studier

2021-12-07|0 Comments

Elever på yrkesprogram måste själva välja om de vill läsa behörighetsgivande kurser för att få högskolebehörighet. Men ofta skiljer sig möjligheterna mellan kvinnodominerade och mansdominerade program.

Läs granskningen av yrkesprogram och högskolebehörighet på skolinspektionen.se

Ladda ner rapporten som pdf: Grundläggande behörighet – en rättighet och ett frivilligt val för elever på yrkesprogram

Nytt om grundläggande behörighet och urval

2021-12-07|0 Comments

Två högskolestudenter som läser i en bok

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat om ändringar i myndighetens föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. De reviderade föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022 och de beskriver vilka kompetenser som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mer om ändringar för grundläggande behörighet och urval finns på uhr.se

Främja skolnärvaro

2021-12-06|0 Comments

Hemmasittare, skolkare eller korridorvandrare? Benämningen på elever med problematisk frånvaro varierar men de har gemensamt att de behöver stöd och en utredning för att komma tillrätta med frånvaron. På den här sidan har vi samlat information för att främja närvaro samt åtgärda och förebygga frånvaro.

Läs mer om tips för bättre skolnärvaro på spsm.se

Nyhetsarkiv

Nyheter 2021!

Programväljarfilmen

Se smakprov >>

Exempel Programväljarkort

Programväljarkort

20 kort i A4-format med foton

Programväljarkollen

Programväljarkollen

Quiz för dig som ska söka till gymnasiet
Quiz (extern länk)

Prenumerera på E-nytt
Alla produkter

Håll dig uppdaterad!

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Hos Tremedia – i blickfånget

Rävkort

Rävkort är en kortlek som vänder sig till barn i förskolan, på lågstadiet samt mellanstadiet.

Beställ

Jobbkort

Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet.

Beställ

Affischer

Tanken är att affischerna ska fungera som stöd för den vägledning som ges inom olika skolformer men även för vägledningsverksamheter utanför skolan.

Jobbkortsaffisch
Gymnasieskolan affisch
Etappmodellen
Happenstance Learning Theory
Careership Theory
Framtid och val

Håll dig uppdaterad