Programväljaren

120 kr

Pris exkl. moms och frakt (för studenter/privatpersoner bjuder vi på momskostnaden för produkten)

1 ex. – 120 kr/st
2–9 ex. – 98 kr/st
10–49 ex. – 71 kr/st
50–199 ex. – 59 kr/st
200–799 ex. – 49 kr/st
800 ex. –> 40 kr/st

Rabatten dras av i nästa steg, i beställningskorgen.

Format: A4
ISBN: 978-91-981878-6-1
Antal sidor: 92

Lagervara med leverans inom en vecka.

Beskrivning

Detta är den nationella upplagan av Programväljaren som gäller för läsåret 2018/2019 och kommer ut hösten 2017. 

Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om den nationella gymnasieskolan och alla dess program. Vi ser på Programväljaren som ett läromedel och i katalogen förekommer ingen reklam eller liknande.

Unikt bildarkiv

På Tremedia anlitar vi en egen fotograf och har byggt upp ett unikt bildarkiv som på ett tydligt sätt illustrerar verksamhet både från skolan och eventuella framtida arbetsplatser. Bilderna i kombination med Programväljarens texter om de olika gymnasieprogrammen ger en tydlig beskrivning av de olika utbildningarna.

Genusmedveten studievägledning i ett mångkulturellt samhälle

Programväljaren vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller vill Programväljaren utmana såväl den sökande som vägledarens föreställningar om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung.

Mer information

Vikt 0.322 kg

Allmänna sidor

Programväljaren tar upp det som är viktigt för alla att veta. Vi koncentrerar oss på de viktigaste och mest centrala begreppen som program, inriktningar, lärlingsutbildning, gymnasiepoäng, ämnen, kurser, antagning och behörighet till gymnasieskolan. Vi visar också på hur valet av program och kurser kan påverka möjligheterna till fortsatta studier.

Programöversikt
Programöversikten är ett uppslag på två sidor som varit mycket uppskattat och legat till grund för många samtal och diskussioner. Här presenteras kort­fattat huvudinnehållet i samtliga nationella program. Du kan även beställa detta uppslag som en affisch med samma grafiska utformning som Programväljaren.

Slutkapitel
I slutet av Programväljaren finns information om möjligheterna till fortsatta studier efter gymnasieskolan. Vi tar bland annat upp begrepp som grundläggande och särskild behörighet, områdesbehörigheterna och meritpoäng.

Programsidor

Sidan 1 presenterar programmen översiktligt och visar vilka inriktningar som finns.

Här finns även rubrikerna ”För dig som…” och ”Du lär dig…”

Sidan 2 beskriver det som är gemensamt för alla och hur det är att vara elev på programmet.
Här finns också en Tänk på!-spalt direkt riktad till eleverna.

Sidan 3 ger en utförlig beskrivning av programmets inriktningar och de möjligheter som finns inom programfördjupningen – vilka yrken, yrkesområden eller studier som programmet kan leda till.

Sidan 4 innehåller information om möjligheterna efter gymnasieskolan, till exempel information om möjligheterna inom högskolan och yrkes­högskolan. Här finns även information om vad som krävs för att få grundläggande behörighet på yrkesprogrammen.

På denna sida finns även de val som eleven gör innan och under gymnasietiden samt detaljerad information om studievägskoder för såväl program som inriktningar.

Längs ner på sidan finns en tabell över gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen, kurser inom respektive inriktning, programfördjupningar samt kurser inom individuellt val. Här finns även en uppställning med exempel på yrkesutgångar.

Elevarbetsfolder

Elevarbetsfolder som är utformad för att användas tillsammans med Programväljaren. Elevarbetsfoldern är ett arbetsmaterial som kan delas ut till elever för att hjälpa dem att orientera sig i Programväljarens och gymnasieskolans innehåll. Elevarbetsfoldern består av fyra sidor med uppgifter om gymnasieskolan och dess utbildningar.

Du får fritt ladda ner, skriva ut och kopiera den i det antal exemplar du önskar för ditt arbete med eleverna. Till foldern hör även ett dokument med vägledande svar.

Elevarbetsfolder 4 sidor – pdf

Elevarbetsfolder: Vägledande svar – word