SYV-material för åk 7–9

Detta material vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och håller i informationen för elever på högstadiet.

Programväljaren “Allt om gymnasieskolan”
Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om gymnasieskolan och alla dess program. Programväljaren kan ses som ett läromedel och i katalogen finns ingen reklam eller annan marknadsföring.

Programstrukturer är ett referensmaterial för dig som är studie- och yrkesvägledare som visar samtliga gymnasieprograms struktur med ämnen, kurser, inriktningar, programfördjupningar och yrkesutgångar.

Filmen Programväljaren ger en 25 minuter lång intresseskapande och objektiv introduktion till samtliga nationella gymnasieprogram med tillhörande inriktningar.

PowerPoint-presentationer med handledning
PowerPoint-presentation Presentation Programväljaren vänder sig till dig som ska informera elever i åk 9 inför gymnasievalet. Denna presentation är omfattande och visar de olika programmen i detalj med illustrerande foton.

PowerPointpresentationen Planera ditt gymnasieval vänder sig till dig som ska förebereda elever i åk 7 och 8 inför gymnasievalet de ska göra i åk 9. Detta är en mer övergripande presentationsserie.

Riksväljaren
Riksväljaren
är en prenumerationssajt och här finns gymnasieutbildningar som riktar sig till elever i hela landet och som eleverna kan söka oavsett var det bor.

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan presenteras i en broschyr och en PowerPoint-presentation.

Affischer
Affischen Gymnasieskolan
visar en programöversikt för gymnasieskolans program och inriktningar.

Övriga affischer:
– Särskild behörighet till högskolan
– Utbildningsvägar
– Jobbkortsaffisch
– Framtid och val
– Careership Theory

Kortlekar
– Jobbkort
– Känslokort Känslisar