SYV-material för åk 1–6

Det är viktigt att lägga grunden för väl underbygda val och en medvetenhet kring jobb, arbetsmarknad och karriärval i tidig ålder.

För att underlätta arbetet med detta och göra det lustfyllt har Tremedia tagit fram två produkter som passar att arbeta med redan på låg- och mellanstadiet.

Choice & Brainy
Detta är ett helt koncept som finns som bok och film med tillhörande handledning och uppdrag. Att jobba med boken eller filmen är en smakfråga och du ser exempel på båda under respektive artikel nedan. Primärt är målgruppen elever i åk 4-5 men materialet kan med fördel användas även i yngre och äldre åldrar.

Kortlekar
Kortlekarna Rävkort och Känslisar används för att öppna upp samtal och dialog såväl individuellt som i grupp.