SYV-material för FÖRSKOLAN

Det är viktigt att lägga grunden för väl underbygda val och en medvetenhet kring jobb, arbetsmarknad och karriärval i tidig ålder.

Rävkort är en kortlek som vänder sig till barn i förskolan, på lågstadiet samt mellanstadiet. Korten föreställer en mängd illustrerade rävar i olika jobb­situationer. Vi har valt att gestalta yrken/jobb genom djur denna gången för att göra vägledningen könsneutral samtidigt som vi tror att djur på ett bra sätt kan fånga barnens uppmärksamhet. Som komplement till korten levereras en handledning som kan ge tips och idéer på hur kortleken kan användas.