Skolverket remiss: Ändringar i vård- och omsorgsprogrammet och undersköterskeexamen

Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett förslag som handlar om justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet.

Förslaget omfattar också de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning.

Läs mer och ladda ner remissen >>

2018-10-11T11:24:24+00:00 2018-10-11|
Translate »