Justerade föreskrifter för omräkning av utländska gymnasiebetyg

UHR:s styrelse beslutade den 31 maj om att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. Föreskrifterna (UHRFS 2018:4) har nu kommit från tryck och ska tillämpas första gången till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2019.

Läs mer på uhr.se >>

2018-10-01T09:57:13+00:00 2018-10-01|
Translate »