Svenska gymnasiestudenter klarar konkurrensen om högskolans utbildningsplatser

De nya regler för omräkning av utländska betyg som UHR införde 2016 har fått avsedd effekt – sökande med svensk gymnasieexamen har inte missgynnats vid de senaste antagningarna till studier på högskolan.

Läs mer på UHR.se >>

2018-03-26T14:07:32+00:00 2018-03-26|