Skolverket har samlat sitt materialet kring nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen. Här finns bland annat information om regelverk, utbildningsplikt, möjligheter att kombinera kurser och språkutvecklande undervisning. Skolverket kommer att bygga upp innehållet under våren 2018.

Gå till sidan >>