Arbetsförmedlingens samverkan med folkbildningen ska stärkas, följas upp och erfarenheter måste tas till vara. Det menar Arbetsmarknadsutredningen i sitt delbetänkande ”Vägledning för framtidens arbetsmarknad”.

Läs mer på folkbildningsradet.se

Läs utredningens delbetänkande som pdf – Vägledning för framtidens arbetsmarknad