Metoden som räddar eleverna i riskzonen

Läraren och Skolverket-experten Johanna Bogfors ligger bakom en unik metod som har förbättrat skolresultaten avsevärt och gjort att fler elever går ut gymnasiet.
Hon kallar det att sprida ”skolkärlek”.
– Gör detta till den viktigaste frågan på skolan, säger hon.

Läs mer på skolvarlden.se

2017-11-27T08:25:39+00:00 2017-11-27|