Ändring i skollagen – rätt att fortsätta på introduktionsprogram efter flytt

Från och med 1 november 2017 ändras 17 kap. 15 § skollagen så att det blir tydligare vilken rätt en elev har att gå klart en utbildning på introduktionsprogram efter att eleven flyttat till en annan kommun.

Läs mer på skolverket.se

2017-11-06T13:28:17+00:00 2017-11-06|