Statistik över sökande till gymnasieskolan hösten 2017

Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar Skolverkets officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2017/18. Statistiken går att bryta ner på län och kommun.

Läs mer på skolverket.se

 

2017-10-24T11:24:44+00:00 2017-10-24|