Samtal om framtiden – vägledning av nyanlända

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar, som skiljer sig från de i samtal med andra elever. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande, samt om språkliga asymmetrier. Materialet ger stöd för kollegiala samtal, samt för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Läs mer på skolverket.se

2017-10-06T08:48:42+00:00 2017-10-06|