Konferens: Alla unga kan jobba eller studera

Vad kan vi lära av projekt inom Europeiska socialfonden? Konferensen är ett arrangemang i samarbete mellan SKL, Plug-in, Region Västerbotten,
Europeiska Socialfonden och Temagruppen unga i arbetslivet.

Läs mer om anmälan på skl.se

2017-10-06T06:31:05+00:00 2017-10-06|