Tips för dig som vägleder vid vuxenutbildningen

Inför kompletteringsstudier på komvux vill vi påminna om skillnaden mellan behörighet och meritvärdering. – Vad vill eleven ha en viss kurs till? – Är det för behörighet eller för att höja meritvärdet? Ibland är förhoppningen ”både och”…

Läs mer på uhr.se

2017-08-25T07:14:35+00:00 2017-08-25|