Fler ungdomar vill läsa yrkesprogram

Skolverkets preliminära statistik visar att inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till yrkesprogram jämfört med föregående år. Den visar också vilka program eleverna valde i första hand samt andelen som var behöriga respektive antagna.

Läs mer på skolverket.se

2017-08-24T08:29:12+00:00 2017-08-24|