Två av tre syvare saknar stöd från sin rektor

En undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort visar att yrkesgruppens uppdrag är spretigt och att det prioriteras lågt av arbetsgivarna. I undersökningen framkom att en tredjedel av alla studie- och yrkesvägledare har ansvar för flera skolor och enheter, vilket indikerar att verksamheten inte står högt i kurs hos huvudmän och ledningsgrupper. Delade tjänster leder också till en ökad arbetsbelastning och ger i sin tur arbetsmiljöproblem som behöver hanteras.

Läs hela artikeln på skolvarlden.se

2017-06-05T15:55:26+00:00 2017-06-05|
Translate »