Tillfällig gymnasielag för asylsökande ungdomar oroar

Kritiska röster höjs nu från flera håll mot den tillfälliga lag som ska ge asylsökande ungdomar möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier.

När regeringen presenterade sitt förslag om en tillfällig lag för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå i slutet av 2016 svarade flera tunga remissinstanser med skarp kritik.

De pekade främst på att lagen var för komplicerad då den tar hänsyn till många olika aspekter. Exempelvis till de grunder på vilka man har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd, när man sökt uppehållstillstånd, personens ålder och om man ska anses som gymnasiestuderande eller inte.

Läs artikeln på sverigesradio.se

2017-05-15T13:14:17+00:00 2017-05-15|
Translate »