För många myndigheter?

För en månad sedan tillsatte regeringen en utredning som ska att se över vad Sveriges skolmyndigheter ska göra, och kanske framför allt inte ska göra, då det sker mycket dubbelarbete på myndigheterna, enligt regeringens beskrivning. Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Skolforskningsinstitutet kan därför räkna med stora förändringar.

– Både Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet är påhittade i det politiska systemet menar Mats Ekholm, professor emeritus vid Karlstads universitet som har erfarenhet av skolmyndighetssverige. Han har tidigare varit generaldirektör för Skolverket och dåvarande Myndigheten för skolutveckling.

Läs hela artikeln på www.altinget.se

2017-05-11T13:19:39+00:00 2017-05-11|
Translate »