Jobbskills.se hjälper nyanlända snabbare in på arbetsmarknaden

Jobskills.se är ett verktyg framtaget av arbetsfömedlingen. Det är framtaget för att hjälpa nyanlända att komma in på arbetsmarknaden eller till utbildning. Som nyanländ kan man använda jobbskills.se redan innan man har fått besked om uppehållstillstånd.

På Jobskills.se fyller man i sina tidigare arbetserfarenheter samt övriga kunskaper och erfarenheter som kan vara bra för en arbetsgivare att veta. Man kan skapa ett cv på sitt eget modersmål och få det översatt till svenska. Detta cv kan sedan visas för arbetsgivare i hela Sverige. Verktyget har översättningar på arabiska, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja.

Besök jobskills.se >>

2017-05-04T08:16:28+00:00 2017-05-04|
Translate »