Högskolekurser ska locka unga att välja studier

För att få fler ungdomar att välja högskolan har Södertörns högskola sommarkurser för högstadie- och gymnasieungdomar. Intresset är stort och ungdomarna blir mer studiemotiverade när de sedan fortsätter på högstadiet och gymnasiet.

Läs mer på svt.se

2017-03-05T09:47:56+00:00 2016-06-20|